1. književni natječaj PS-Portala

8

PS-Portal objavljuje književni natječaj za poetske radove.

Uvjeti natječaja:

 • Na natječaju mogu sudjelovati svi građani Republike Hrvatske stariji od 18 godina.
 • Šalje se jedna neobjavljena pjesma na latiničnom pismu do 30 redova (stihova).
 • Pjesme se šalju putem elektronske pošte na adresu ps-portal@ps-portal.eu
 • Tema je slobodna.
 • Ispod naslova pjesme potrebno je navesti ime autora i grad iz kojega autor dolazi, te adresu elektronske pošte.
 • U predmetu elektronske pošte potrebno je navesti: „za književni natječaj“.
 • Natječaj počinje 01. svibnja 2016. i traje do 30. srpnja 2016.
 • Ocjenjivačko povjerenstvo odabrati će radove koji ulaze u tiskanu zbirku, te će autore obavijestiti putem elektronske pošte. Autori su dužni uplatiti 126,00 kn i za taj iznos stječu pravo na dvije knjige koje će moći preuzeti na samoj promociji zbirke. Ukoliko autori ne namjeravaju doći na promociju dužni su uplatiti dodatnih 30,00 kn za troškove poštarine. Knjiga će im biti isporučena u roku 30 dana od promocije zbirke. Obavijest o načinu plaćanja, datumu i mjestu promocije autori će dobiti putem elektronske pošte ukoliko njihovi radovi budu odabrani za zbirku. Ocjenjivačko povjerenstvo će također dodijeliti tri glavne nagrade: prvo mjesto 1500,00 kn, drugo mjesto 1000,00 kn i treće mjesto 500,00 kn.
 • Osim u zbirci, poetski radovi će biti objavljeni na PS-Portalu po završetku natječaja.
 • Na kraju pjesme autori su dužni napisati nekoliko kratkih rečenica o sebi.
 • Organizator natječaja zadržava pravo dodijeliti još nagrada ukoliko zaključi da pojedino autorsko djelo to zaslužuje.

 

 • PS-Portal ne odgovara za eventualne plagijate ili krađu tuđih pjesama, odnosno bilo kakvu zlouporabu ovog natječaja. Autori pjesama se odriču autorskog honorara. Autori svoje pjesme mogu dalje objavljivati po završetku natječaja. PS-Portal prije svega želi pružiti priliku neafirmiranim autorima da pokažu svoja djela širem čitateljstvu, međutim PS-Portal nema sponzora za tisak zbirke, stoga će se autori sami pobrinuti za svoje izdanje.

 

 

http://www.ps-portal.eu/regional/1-knjizevni-natjecaj-ps-portala/

8 KOMENTARI

 1. “Autori pjesama se odriču autorskih prava na pjesmu koja će biti objavljena u zbirci.”

  ——————————————————-
  Moj odgovor glasi:

  Autor se može odreći samo autorkog honorara, a nikao i autorskog prava.

  Prema zakonu o autorkom pravu autor se ne može odreći autorskog prava, autorsko pravo nije prenosivo osim u slučaju smrti (je nasljedno).

  Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/2003)

  Odricanje od prava, prenosivost i ovrŠnost prava slijeĐenja

  Članak 37.

  (1) Autor se ne može odreći prava slijeđenja.

  (2) Pravo slijeđenja ne može se prenositi pravnim poslovima za života autora. Nakon smrti autora pravo slijeđenja prelazi na njegove nasljednike i naknada treba biti plaćana njima.

  (3) Pravo slijeđenja ne može biti predmet ovrhe.

  Prenosivost autorskog prava

  Članak 42.

  (1) Autorsko pravo je neprenosivo osim kod nasljeđivanja i prenošenja u korist sunasljednika kod razvrgnuća nasljedničke zajednice.

  (2) Druga raspolaganja autorskim pravom su dopuštena, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

  PrenoŠenje prava iskoriŠtavanja

  Članak 47.

  (1) Pravo iskorištavanja može se prenositi bez odobrenja autora u sklopu prijenosa cjelokupnog poslovanja, ili dijela poslovanja koje čini cjelinu, s jedne osobe na drugu.

  (2) Kad se pravo iskorištavanja može prenositi bez suglasnosti autora, stjecatelj prava iskorištavanja odgovara solidarno za ispunjenje obveza koje prenositelj tog prava ima prema autoru.

  4.3.2. Ugovor o izvođenju autorskog djela

  OpĆenito o ugovoru

  Članak 68.

  (1) Ugovorom o izvođenju autorskog djela autor daje korisniku odobrenje za javno recitiranje autorskog djela ili javnu izvedbu glazbenog djela na način i pod uvjetima određenim ugovorom, a korisnik se za stečeno pravo obvezuje platiti naknadu ako ugovorom nije drukčije određeno.

  (2) Odredbe o ugovoru o izvođenju primjenjuju se i na radiodifuzijsko emitiranje i reemitiranje, javno priopćavanje radiodifuzijskog emitiranja, javno priopćavanje, javno prenošenje i stavljanje na raspolaganje javnosti nescenskih književnih i glazbenih djela.

  Druge obveze korisnika

  Članak 69.

  Korisnik autorskog djela dužan je autoru omogućiti pristup izvođenju autorskog djela, ostvariti tehničke uvjete izvođenja koji osiguravaju poštovanje autorskih moralnih prava te autoru ili njegovu zastupniku dostavljati popis izvedenih autorskih djela i izvještavati ga o prihodima ostvarenim izvođenjem njegova autorskog djela, ako ugovorom nije drukčije određeno.

  • Poštovani. Apsolutno ste u pravu. Zahvaljujemo na primjedbi. Netko je prepisao s tuđih stranica obrazac teksta natječaja. Korigirat ćemo ovu nelogičnost. Hvala i poz. od PS portala.

Komentiraj

Napišite komentar!
Ovdje unesite svoje ime