15. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

Petnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje počela je u 13 u Velikoj vijećnici Grada Petrinje. Predložen Dnevni red dan je na glasovanje nakon čega je nastavljen rad sjednice Gradskog vijeća.
U sklopu Aktualnog sata gradski vijećnici postavljali su pitanja Darinku Dumboviću, gradonačelniku Grada Petrinje i suradnicima.
Prvo pitanje postavio je vijećnik Mihael Jurić kojeg je zanimalo hoće li projekt Aglomeracije u Petrinji završiti prema roku do 31.prosinca 2018.godine, postupak provođenja, odnosno faze provođenja, kad se očekuje provedba ostalih projekata te hoće li Gradsko vijeće morati dizati ruku za zaduženja kako bi se projekt završio. Vijećnika je zanimala i informacija vezana za knjige koje je Grad Petrinja dobila te predložio da se stavka proračuna Grada Petrinje namijenjena za knjige iskoristi za Punat.
Vijećniku Juriću na prvo pitanje odgovor je dao Zoran Zechner, direktor Privrede koji glasi: „ Prvi rok koji je bio, prošao je s 28. kolovozom te je produljen do 22. prosinca ove godine. U proljeće je bilo najava da izvođač neće moći ispoštovati zbog većinom objektivnih okolnosti. O realnosti i završetku imamo točan presjek stanja i pripremamo ga dolazak ministra Ćorića. Imamo postotak završetka od 66%, fizički radovi bili bi gotovi do polovice 2019., a uporabne dozvole do kraja 2019.godine.Imamo ozbiljne presjeke stanja i koordinacije sa izvođačom. Što se tiče kanalizacije, od izvođača imamo najavu da bi tehnički pregledi bili krajem rujna i u listopadu, Slatina, Drenčina…,a do kraja desetog mjeseca kanalizacija u Mošćenici.“
Ljubica Sodić, vijećnica postavila je dva pitanja, a prvo pitanje odnosilo se na zaštitu Zrinske gore, odnosno u kojoj je fazi proglašenje zaštićene Zrinske gore zajedno sa razgranatim područjima koji uključuju Hrastovačku i Trgovsku goru te dodala kako postoji nekontrolirana sječa šuma. Da li je će se održati izbori za predstavnika mjesnih odbora i gradskih četvrti?
Magdalena Komes odgovorila je pitanje vezano za izbore: „Imam informaciju da je za sljedeći tjedan sazvana sjednica Odbora za mjesnu samoupravu i da će na dnevnom redu biti donošenje odluke o provođenju izbora.“
Na pitanje vijećnice Sodić odgovorio je i Ante Marić, privremeni pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu: „Postupak zaštite Zrinske gore je Županija, kao nadležna i pokrenula. Prema neslužbenoj informaciji izrađuju se posebne studije. Činjenica je da će bilo koji oblik zaštite doprinijeti smanjenju čiste sječe, odnosno doprinijet kontroliranoj sječi i očuvanju ovih prostora.“
Željko Tonković, vijećnik osvrnuo se na Gradsko kupalište Petrinja i kako ove godine na istome nije bilo spasioca kao i na vandalizam, a drugo pitanje vijećnik je uputio direktoru Zechneru o magistralnom cjevovodu za Lekenik-Petrinja.
Vijećniku je na pitanje odgovorila Jasmina Robinić, direktorica Poslovnih zona d.o.o.: „ Spasilačka služba za mene nikad nije bila financijski trošak. Problem se javio u sljedećem, kupalište smo preuzeli u relativno kratkom vremenu pred otvorenje sezone, radilo se o nekoliko tjedana. Moj plan je bio da svi oni spasioci koji su bili do nedavnih godina, da budu i sada, no, neki svoju licencu nisu produžili, neki su se u međuvremenu zaposlili, traživši druge, nitko nije htio, zapravo radi se o jednoj osobi, sam preuzeti ukupan posao i zapravo je to jednini razlog zašto je ove godine izostala spasilačka služba, a financijski trošak uopće nije bio u pitanju. Što se tiče vandalizma, nije ga bilo od kad sam ga preuzela, znači ova tri mjeseca.“
Zoran Zechner, direktor Privrede: „Upravna dozvola je ishodovana u prosincu 2017.godine nakon provedenog tehničkog pregleda. Cjevovod je financiran iz redovnog plana Hrvatskih voda za 2017.godinu i time se zatvarala investicija, a uvjet za to bilo je tehnički pregled i uporabna dozvola, pa možemo reći da je to opravdanje. Ovih dana održat će se sastanak na temu hoće li izvođač otkloniti nedostatke, sustegnuli smo isplate, imamo njihove garancije, ako ne otklone naći ćemo izvođača koji hoće iz te garancije.“
Na pitanja koja su upućena Darinku Dumboviću, gradonačelniku Grada Petrinje odgovorit će se u pisanom obliku. Tako je vijećnika Antuna Tadića zanimalo je kad će početi izgradnja sportske dvorane i izvor financiranja te o dječjem vrtiću u 3. osnovnoj školi, hoće li se obnoviti ili će se u toj Gradskoj četvrti izgraditi novi vrtić.
Petar Ćosić, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Petrinje uputio je pitanje gradonačelniku Dumboviću, a glasi: „ Kad će na dnevnom redu Gradske uprave i Gradskog vijeća biti stavljana točka o preustroju Gradske uprave?“ te „Možete li nam od strane stručnih službi Grada osigurati izradu kvalitetnog materijala pod nazivom Izviješće o postojećem stanju u prostoru i strukturi naziva trgova i ulica Grada Petrinje?“
Pitanje je postavila i Magdalena Komes, predsjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje, a osvrnula se na sjednicu Gradskog vijeća kad je donesen zaključak o neslaganju o pripajanju trgovačkog društva Vodoopskrba kupa, sisačkom vodovodu, a ujedno su zadužili gradonačelnika Dumbovića za daljnje radnje, 27. lipnja je sporna odluka o pripajanju donesena, rok je bilo 30 dana, pobijanja nije bilo pa predsjednicu Komes zanima koje radnje su poduzete.

Tijekom 15. sjednice Gradskog vijeća uz podužu raspravu sa 4 suzdržana glasa usvojena je Odluka o zaduženju Grada Petrinje (Ekološki centar “Vrata Zrinske gore” – DIC) o čemu je izvijestila Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja.
U nastavku također su usvojene Odluke o zaduženju Grada Petrinje (Sanacija klizišta Vinogradi), te o zaduženju Grada Petrinje (Dječji vrtić – objekt “Slap”).
Gradski vijećnici su donijeli Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 192/2 (5814/2), k.č.br. 198 (5815) i k.č.br. 4608/2 (5813/2) k.o. Petrinja), dok Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine nije usvojeno.

Odluka o izmjeni i dopuni Programa prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje za 2018. godinu, a riječ je o prostoru bivše Solarije u ulici Mije Srnaka, te prostoru Lonie u Nazorovoj ulici 19 o čemu je izvijestio Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu nije usvojena.
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Petrinje unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za projekt “Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Brest Pokupski i Mala Gorica” o čemu je izvijestio Zoran Zechner usvojena je većinom glasova.
Novi članovi Savjeta mladih Grada Petrinje za mandatno razdoblje 2018. – 2021. su ušli; Fran Komilinović, Lovro Šubić, Bojan Juzbašić, Daniel Barukčić, Estela Toporan, Valerija Caci, Petra Božurić, Antonela Gorup, Noa Škrinjarić.

petrinja.hr

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here