U razdoblju od 10. do 14. rujna 2018. godine u Petrinji izvodit će se sljedeći radovi

IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA
„POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PETRINJA“

Petrinja, 07. rujna 2018. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ u razdoblju od 10. do 14. rujna 2018. godine izvodit će se sljedeći radovi:

Grad Petrinja
Izrada kućnih priključaka u Ulici Nikole Tesle (slivovi 2, 3, 4, 5 i 7 te sliv kolektora 8) i priprema podloge za asfalt u Ulici Milana Nemičića, Stjepana Pejakovića, Vladimira Stahuljaka, Matije Peraka i Miroslava Krleže (slivovi 1, 9, 10, 11, 12 i 14).
U sklopu dogradnje kanalizacijske mreže radit će se priprema za asfaltiranje Ulice Bogomira Rumlera, Đure Tiljka, Ive Valenta i pripadajućih odvojaka.
Vezano uz vodoopskrbu centar/istok, u sklopu Cjeline 2 izvode se zemljani i montažerski radovi i izrada kućnih priključaka vode u Ulici Gromova i Ulici Franje Miličića te izrada vodovoda u Ulici Brezje i montaža hidranata u Gajevoj ulici.
Za novi kolektor 14 s rasteretnim objektom (s CS3) radi se priprema novog rješenja za privremeni ispust; za transportni kolektor T1, RB4 s CS4, P3 (s CS3) radi se bušenje na lokaciji CS4.
Na kanalizacijskim mrežama Slatina I. faza i Slatina II. faza te vodoopskrbi – Cjelina 3, radovi se neće izvoditi.

Novo Selište
U sklopu odvodnjavanja naselja izvodit će se zemljani i montažerski radovi u ulici prema kupalištu te priprema podloge za asfaltiranje u Kupskoj ulici.

Mošćenica
Izrada kanalizacije u Ulici Petra Zrinskog i Kolodvorskoj ulici.
U sklopu vodoopskrbe Mošćenica – Cjelina 1 izvodi se izrada kućnih priključaka u Ulici braće Radić i montaža zasunskih okana u Sisačkoj ulici (na D1).

Nova Drenčina
Izrada kanalizacije u naselju.

Vodosprema Zebinac
Izvode se građevinski radovi u desnoj komori te vanjski i unutarnji građevinsko-obrtnički radovi.

Komunalno poduzeće Privreda moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.

Privreda d.o.o. Petrinja

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here