Intervju s prodekanom Markom Badrićem: Nakon 56 godina krenuli smo u obnovu zgrade u kojoj su znanje stekli tisuće učitelja i odgojitelja

Petrinjci se oduvijek ponose s dugom tradicijom školstva u njihovom gradu. Oduvijek je slovilo da je Petrinja grad mesara i učitelja, a još od 1962. u petrinjskom kvartu Brezje izgrađena je moderna zgrada tadašnje Pedagoške akademije koja je do Domovinskog rata naučila tisuće ljudi tajnama ovog vrlo zahtijevnog i cijenjenog posla. I odmah nakon oslobođenja Petrinje 1995. nastava je nastavljena u ovoj zgradi koju je zub vremena počeo nagrizati i postalo je neodgodivo da se krene u obnovu ovog prostora. Ono što sve Petrinjce zanima koji prolazeći ovom dijelom grada vide građevinske skele i svakodnevni napredak na poboljšanju i proljepšavanju ove “kuće znanja” je što se to točno događa sa zgradom Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odsjek Petrinja. Primio nas je i s nama razgovarao (i popeo se na krov zgrade)prof.dr.sc. Marko Badrić – prodekan za poslovanje studij i studente izvan sjedišta Fakulteta (Petrinja) Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ono što smo vidjeli ostavilo je jako dobar dojam na nas, a i sam prodekan je jako zadovoljan radovima. Rok završetka posla je 31.12. ove godine, ali kako se čini, sve će biti gotovo sredinom listopada.

S kojim ciljem se javio Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek u Petrinji na javni poziv?
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Odsjek u Petrinji javio se s ciljem energetske obnove ustanove na kojoj se izvodi izobrazba budućih učitelja i odgojitelja. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku o sufinanciranju projektnog prijedloga ”Energetska obnova zgrade Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- Odsjeka u Petrinji” u sklopu javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ”Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja”. Ovaj projekt financira se Sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“ (OPKK). Dana 06.studenog, 2017. godine potpisan je Ugovor s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja kao posredničkim tijelom 1 i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao posredničkim tijelom 2 (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.04.2.1.03.0071).
Koji je glavni cilj ovog projekta?
Cilj projekta prvenstveno se odnosi se na Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te Investicijskom prioritetu 4c Podupiranjem energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenju Obnovljivih izvora energije u javnoj strukturi koja uključuje i javne zgrade.
Što je specifični cilj ovog projekta i koje su planirane uštede?
Specifični cilj ovog projekta odnosi se na smanjivanje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Energetskom obnovom zgrade Učiteljskog fakulteta u Petrinji projektirana ušteda toplinske energije za grijanje nakon provedbe projekta iznosi 52,67%. Prema općim pokazateljima Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama (kWh/a), polazišne vrijednosti iznose 442.128.80 dok se ciljane vrijednosti vrednuju s 209.264,30. Ukupni doprinos na godišnjoj razini iznosi 232.864,50. Također, planira se smanjenje emisije CO2 od 76,41 tonu na godišnjoj razini. Zgrada se trenutno nalazi u energetskom razredu E te se procjenjuje da će nakon obavljenih zahvata zgrada postići energetski razred C.
Koje se mjere provode?
Sam projekt čine tri građevinske mjere koje obuhvaćaju:
Podizanje razine izolacije vanjskog zida na visoku razinu (toplinska izolacija vanjskih zidova)
Zamjena vanjske stolarije koja je energetski neučinkovita, novom i energetski učinkovitijom
Toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu (krovu)

Zbog čega ste se odlučili na ovaj projekt?
Zgrada Učiteljskog fakulteta na Odsjeku u Petrinji izgrađena je 1962. u vrlo je lošem stanju te se za njeno održavanje i korištenje energije troše velika financijska sredstva te postoji potencijal dugoročne uštede provedbom mjera energetske učinkovitosti, ali isto tako postoji velika mogućnost od daljnjeg propadanja objekta zgrade što bi u konačnici donijelo puno veće financijske izdatke za obnovu. Također, mora se napomenuti da na Odsjeku u Petrinji studira gotovo 500 studenata iz različitih dijelova Republike Hrvatske pa stoga Cilj projekta nije samo obnova zgrade već i poboljšanje kvalitete studiranja kao i općeg zadovoljstva studenata na Odsjeku u Petrinji.
Koje su financijske vrijednosti ovog projekta?
Visina odobrenog projekta iznosi 3.721.213,99 kuna, od čega na same građevinske radove otpada 3.352.426,25 kuna.
Mogućnosti sufinaciranja projekta
Učiteljski fakultet gotovo jedina Visokoškolska institucija u Republici Hrvatskoj kojoj je odobren ovakav projekt, postoji potreba da se u proces sufinanciranja preostalog dijela uključi i nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nažalost Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije prepoznalo kvalitetu ovog projekta i odbilo je participirati u preostalom iznosu.
Neke druge institucije koje se bave odgojem i obrazovanjem u Republici Hrvatskoj imaju mogućnosti da preko Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinanciraju preostali iznos koji je potrebno financirati iz vlastitih sredstava s obzirom na činjenicu da su dio lokalne samouprave odnosno da su im osnivači tijela lokalne samouprave. U slučaju Sveučilišta u Republici Hrvatskoj formalni vlasnik je Republika Hrvatska te stoga nije moguće aplicirati na mogućnosti participacije preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Tko je prepoznao važnost ovog projekta?
Prije svega zahvala Sisačko-moslavačkoj županiji i županu Ivi Žiniću, te zamjeniku župana Romanu Rosavcu koji su bezrezervno odlučili sufinancirati ovaj projekt u iznosu od 300.000,00 kuna.
Također, zahvala ide i gradu Petrinji i gradonačelniku Darinku Dumboviću koji će ovaj projekt sufinancirati u iznosu od 100.000,00 kuna. Ovdje vrlo važno naglasiti bezuvjetnu podršku lokalne samouprave koja je prepoznala važnost ovog projekta u odnosu na resorno ministarstvo.
Isto tako, velika zahvala našem rektoru prof.dr.sc. Damiru Borasu koji je neupitno podržao ovaj projekt i svakako će nam u financijskom smislu pomoći da zatvorimo financijsku konstrukciju.

Koji je doprinos revitalizaciji ratom uništenih područja grada Petrinje?

Grad Petrinja i Sisačko-moslavačka županija ratom su pogođena područja u Republici Hrvatskoj. Ratna stradavanja Sisačko moslavačke županije, a posebice grada Petrinje imale su velike negativne reperkusije na njihovu društvenu i gospodarsku strukturu. Velika većina teritorija županije među ostalima i grad Petrinja u Domovinskom ratu bili su privremeno okupirani teritoriji. Grad Petrinju tijekom Domovinskog rata zahvatila su najteža ratna razaranja i samim time uništen je ponajprije gospodarski sektor koji se kasnije reflektirao i na promjenu demografske strukture u području ne samo grada već i Sisačko-moslavačke županije.
Važnost revitalizacije ratom pogođenog područja ne odnosi se samo na ostvarivanje ekonomske dobiti već i stvaranje i oživljavanje društvenog života grada i županije. Unaprjeđenje infrastrukture na području grada Petrinje trebala bi rezultirati podizanjem općeg životnog standarda stanovništva i stvaranje poželjnog mjesta za ugodan život. Grad Petrinja iz godinu u godinu ima problem s iseljavanjem mladih ljudi te je zato potrebno različitim aktivnostima djelovati u smjeru stvaranja uvjeta za opstanak mladih ljudi na području grada i sprječavanje daljnjih emigracija.
Koji je doprinos kvaliteti studiranja na Učiteljskom fakultetu u Petrinji?

Podizanje kvalitete studentskog života, te uopće kvalitete života mladih na području grada Petrinje, ali i čitave Sisačko moslavačke županije može se postići različitim mjerama koje ne samo da imaju potrebu za boljom prometnom povezanošću već i razvoju komunalne infrastrukture i unaprjeđivanjem svih oblika obrazovanja. Kroz unaprjeđivanje sustava odgoja i obrazovanja a samim time i visokog obrazovanja u gradu Petrinji doprinosi se povećanju kvalitete života svih građana. Loša opremljenost objekata u kojima se provodi sustav obrazovanja svakako ne doprinose ovoj činjenici. Učiteljski fakultet obnovom svog prostora i osuvremenjivanjem edukativnih standarda mogao bi doprinijeti kroz različite programe dodatnog osposobljavanja kao i programa cjeloživotnog obrazovanja pozitivnim utjecajima na tržište rada u gradu Petrinji.

M.Šantek

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here