REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

Gradsko povjerenstvo za procjenu štete 

od elementarnih nepogoda

 

PREDMET: Proglašenje prirodne nepogode na području grada Petrinje

                    Poštovani,

Dana 03. srpnja 2019. godine donesena je Odluka o proglašenju prirodne nepogode za  poplavu koja je nanjela velike materijalne štete na poljoprivredi, građevinama i prometu 22.06.2019. i tuču na poljoprivredi prethodno navedenog datuma na području Grada Petrinje.

Molimo sve građane koji posjeduju imovinu na području Grada Petrinje, a ista je pretrpjela štetu od poplave ili tuče da podnesu prijavu štete u što je moguće kraćem vremenskom roku.

Prijava štete podnose se u Gradskoj upravi Grada Petrinje, I. Gundulića 2, pisarnica, soba broj 2.

Obrazac za prijavu šteta nalazi se u privitku.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK  POVJERENSTVA

 

Danijel DVORNEKOVIĆ, mag.ing

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA OBRAZAC PN
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
Gradsko povjerenstvo za procjenu

štete od elementarnih nepogoda

  ŠIFRA PN
  NAZIV    
GRAD     BROJ OBRASCA
NASELJE        
PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE
Prijavljujem štetu od prirodne nepogode u kojoj je oštećena/uništena niže navedena imovina. Za fizičke osobe:
Izjavjujem da sam vlasnik (korisnik) imovine za koju prijavljujem štetu odnosno da je ta imovina vlasništvo članova
moje obitelji. Eventualnu pomoć upotrijebit ću isključivo za otklanjanje posljedica elementarne nepogode.
Vlasnik ili korisnik(prezime i ime)  
Naziv tvrtke  
JMBG ili broj registra tvrtke  
OIB        
Adresa prijavitelja  
Adresa imovine  
Telefon  
Prijavljujem štetu na imovini Opis imovine na kojoj je nastupila šteta:
1. građevine  
2. oprema  
3. zemljište  
4. dugogodišnji nasadi  
5. šume
6. stoka
7. obrtna sredstva
8. ostala dobra
9. troškovi  

* Pod materijalno i kaznenom odgovornošću izjavljujem da  navedena imovina

NIJE OSIGURANA  – JE OSIGURANA (zaokružiti točno)

Mjesto i datum_____________________________ Potpis prijavitelja    

Ukupan iznos procijenjene štete u kunama:

Stručno povjerenstvo
  1.  
NAZIV BANKE
2.  
 
BROJ RAČUNA 3.  

 

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here