Održana 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

21. studenog 2019. godine, u Velikoj vijećnici Grada Petrinje, održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. Na početku Sjednice usvojen je Skraćeni zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća te je održan aktualni sat. Vijećnici su raspravljali o rezultatima izbora za vijeća mjesne samouprave u Gradu Petrinji, Izvješće je podnio Zdravko Kuljanac, predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva. Vijećnici su također raspravljali i o prijedlogu Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, za članove Povjerenstva na mandat od četiri godine izabrani su: Joso Grahovac kao predsjednik, te kao članovi: Marijeta Grabovac Zec, Kristijan Lovreković, Ivica Kožuh i Tomislav Latin. Nakon cjelodnevne rasprave usvojene su sljedeće točke Dnevnog reda: Odluka o usvajanju Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2018. godinu, Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa dodjele bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje, Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama financijskog plana Turističke zajednice Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog III. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića “Petrinjčica” Petrinja za 2019. godinu, Odluka o usvajanju III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog II. Izmjena Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2019. godinu, Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana POU “Hrvatski dom” Petrinja za 2019. godinu, Prijedlog II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog III. Izmjena Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog I. Rebalansa Plana rada “Privrede” d.o.o. Petrinja za 2019. godinu (dio koji se financira iz gradskog proračuna), Prijedlog III. Izmjene Plana rada komunalnih djelatnosti i drugih djelatnosti na području Grada Petrinje u 2019. godini komunalnog trgovačkog društva “Komunalac Petrinja” d.o.o. Petrinja, Prijedlog Odluke o III. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini, Prijedlog Odluke o III. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana Petrinjske razvojne agencije (PETRA) za 2019. godinu, Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana “Poslovne zone Petrinja” d.o.o. Petrinja za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Programa održavanja gradske imovine u 2019. godini trgovačkog društva Poslovne zone Petrinja d.o.o., Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava doprinosa za šume za 2019. godinu, Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Petrinje za razdoblje 2019. – 2021. godine, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa Savjeta mladih Grada Petrinje sa financijskim planom za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu POU Hrvatski dom Petrinja, Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa rada za 2020. godinu Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja i Financijskog plana za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana JU Centar za šljivu i kesten za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Turističke zajednice Grada Petrinje s Financijskim planom za 2020. godinu, Prijedlog Plana rada Privrede d.o.o. Petrinja za 2020. godinu (dio koji se financira iz gradskog proračuna), Prijedlog Plana rada komunalnih i drugih djelatnosti na području Grada Petrinje u 2020. godini komunalnog trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada i Financijskog plana Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana “Poslovne zone Petrinja” d.o.o. za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Javne ustanove Petrinjske razvojne agencije – PETRA za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Petrinjčica Petrinja za pedagošku 2019./2020. godinu i Financijskog plana za 2020. godinu, Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje za 2020. godinu, . Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa održavanja gradske imovine za 2020. godinu trgovačkog društva Poslovne zone Petrinja d.o.o. koji se financira iz Proračuna Grada Petrinje, Prijedlog Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2020. godinu, Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Petrinje u 2020. godini, Prijedlog Programa prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje u 2020. godini, Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Petrinje za 2020. godinu, Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu, Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini, Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini, Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2020. godinu, Prijedlog Pograma javnih potreba u kulturi na području Grada Petrinje u 2020. godini, Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2020. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2020. godinu, Odluka o usvajanju Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o jednokratnoj financijskoj potpori za novorođenu djecu u 2020. godini, Prijedlog Proračuna Grada Petrinje za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2020. godinu, Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Petrinje za razdoblje 2020. – 2022. godine, Izvješće o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine, Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUG-a Petrinje, V. Izmjena i dopuna GUP-a grada Petrinje i Urbanističkog plana uređenja UPU-1, Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje “Komunalac Petrinja” d.o.o. Petrinja, Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Petrinje, Odluka o određivanju deficitarnih zanimanja, te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama o cijeni usluge Dječjeg vrtića Petrinjčica.

petrinja.hr

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here