Važna obavijest! Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica epidemije koronavirusa na području Grada Petrinje

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA               

GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE                                                                

 

Na temelju članka 36. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 – ispr., 59/18 i 07/20), Gradsko vijeće Grada Petrinje na34. sjednici održanoj 26. ožujka 2020.  godine donijelo je

O D L U K U

o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID – 19 na područjuGrada Petrinje 

Članak 1.

Zbog nastupanja posebnih okolnosti uslijed epidemije COVID 19 (SARS—CoV-2, u daljnjem tekstu: koronavirus) na području Grada Petrinje ovom Odlukom propisuju se mjere za ublažavanje negativnih posljedica istih okolnosti.

Članak 2.

Tvrtke i obrti koji su uslijed koronavirusa privremeno obustavili rad u potpunosti se oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade, a tvrtke i obrti koji su nastavili s radom i ostvarili smanjeni prihod u odnosu na veljaču 2020. godine djelomično se oslobađaju plaćanja obveze komunalne naknade u iznosu od 30% utvrđene obveze komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti uz ispunjenje slijedećih uvjeta:

 

  • da u razdoblju za koje traže oslobađanje plaćanja komunalne naknade nisu otpustili radnike,
  • koji imaju sklopljenu nagodbu sa Gradom Petrinjom te uredno podmiruju obveze sukladno istoj i
  • koji sa datumom 31.12.2019. godine nisu imali nepodmirena dugovanja prema Gradu Petrinji.

Zahtjev za djelomično i potpuno oslobađanjeod plaćanja komunalne naknade sukladno stavku 1. obveznik plaćanja podnosi nadležnom upravnom odjelu protekom roka iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.

Zahtjev tvrtki i obrta koji su kršili Odluke stožera civilne zaštite odbacit će se kao neosnovan.

Članak 3.

Grad Petrinja beskamatno odgađa naplatu potraživanja i javnih davanja za sve obveznike plaćanja istih za razdoblje trajanja epidemije koronavirusa. Nakon proteka navedenog razdoblja svi obveznici mogu na pisani zahtjev sklopiti sa Gradom Petrinjom obročnu otplatu svih dugovanja.

 

Članak 4.

Grad Petrinja zbog epidemije koronavirusau cijelosti oslobađa plaćanja usluge dječjeg vrtića roditelje čija djeca nisu pohađala vrtić.

 

Članak 5.

Mjere iz članaka 2. i 3.ove Odluke primjenjivat će se za razdoblje od 1. travnja do 31. svibnja 2020. godine. Mjera iz članka 4. ove Odluke primjenjuje se od 1. ožujka 2020. godine pa dok djeca ne mogu pohađati vrtić.

 

Članak 6.

Ukoliko se pokaže potreba za nastavak ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom, ovlašćuje se gradonačelnik na produženje roka iz članka 5. stavka 1. ove Odluke donošenjem nove Odluke.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada Petrinje.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 415-07/20-01-05

URBROJ: 2176/06-01-20-3

Petrinja, 26. ožujak 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća

 

              Nenad Radošević, mag. iur.

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here