Zelena linija

U Dvoru je konferenciju za medije održala novoosnovana udruga za promicanje društvene svijesti o zaštiti okoliša od radioaktivnog i opasnog otpada Zelena linija. Tema je bila odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.
Vlado Ribič, tajnik udruge Zelena linija istaknuo je kako, bez obzira na različita tumačenja da li se ovdje radi o skladištu, trajnom odlagalištu ili ,kako se naziva,centru za razgradnju i odlaganje radioaktivnog i nuklearnog otpada, oni ostaju ustrajni u tome da ne žele takvu vrstu otpada ne samo u općini Dvor, nego i u Sisačko –moslavačkoj županiji.Snježana Drvodelić kazala je kako su konferenciju za tisak organizirali jer žele javnost upoznati s akcijama koje vode s ciljem da se cijela ova problematika oko zbrinjavanja i izgradnje radioaktivnog otpada stavi u veći fokus javnosti nego što je to bilo do sada. Naglasila je kako je motivacija za osnivanje udruge bila velika netransparentnost koja je vidljiva oko cijele problematike zbrinjavanja radioaktivnog otpada. „Tijekom cijele ove korona krize bili ste svjedoci da su se stvari pokušale skloniti iza radara. Fond za razgradnju i skladištenje radioaktivnog otpada je preuzeo vojarnu Čerkezovac. Tu je nejasno na temelju koje pravne isprave, na temelju koje i čije odluke je Fond uopće došao u situaciju da raspolaže imovinom Republike Hrvatske. To je jedna nepoznanica. Dalje je nepoznanica kako će se raditi studije o preferentnoj lokaciji za skladištenje i razgradnju radioaktivnog otpada. Osnovali smo udrugu Zelena linija i jako smo zainteresirani ne samo da pratimo propise koji reguliraju problematiku zbrinjavanja i skladištenja radioaktivnog otpada nego i da pratimo tijela državne, lokalne i regionalne vlasti koji su zakonskim propisima ovdje nadležni za donošenje i provođenje odluka o zbrinjavanju radioaktivnog otpada“. Drvodelić je istaknula da je isključivanje javnosti iz procesa formiranja Fonda i odabira preferentne lokacije ukazuje na to da se nešto skriva od javnosti i upravo to ova udruga želi spriječiti. Na kraju je istaknula da je pitanje radioaktivnog otpada bitno za sve nas jer se radi o ogromnim novcima rekavši da Fond danas raspolaže s 300 mil eura te je iznimno bitno pratiti na koji način se taj novac troši i na koji način se uređuje budućnost i nas i budućih generacija.

Mladen Kasnić, član Skupštine Udruge također je naglasio važnost uključivanja javnosti u cijelu ovu priču pozvavši se na direktive Vijeća Europe i Euratoma koje nalažu da javnost u ovim pitanjima mora biti uključena. „Da bi dobili bilo kakvu dozvolu za gradnju, lokacijsku dozvolu, moraju se izmijeniti prostorni planovi Općine Dvor i Sisačko – moslavačke županije. To za sada nije učinjeno i to jasno, lijepo, stoji u dokumentima koje je donijela Vlada RH da to još uvijek nije učinjeno i da je ovo samo preferentna lokacija. Na tome treba poraditi, treba na jedan viši nivo dignuti organizaciju ljudi, treba u cijeloj Sisačko – moslavačkoj županiji ukazati na to što bi značilo za ovaj kraj jedno odlagalište. Vrlo je jednostavno-,u prostornim planovima Sisačko – moslavačke županije, Općina Dvor i ovaj kraj je označen kao kraj intenzivne poljoprivrede. Tu su kestenove šume, tu su pčelari, tu je proizvodnja iz drvne mase, to je nešto ne čemu treba temeljiti razvoj Općine Dvor a naravno i svih okolnih općina“- kazao je Klasnić te najavio potpisivanje peticije protiv gradnje nuklearnog odlagališta otpada na Trgovskoj gori na cijelom području Sisačko – moslavačke županije ako se aktivnosti koje provodi država nastave i dalje odvijati ovim tempom.

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here