Udruga osoba s invaliditetom za Petrinju, Sisak, Glinu i Novsku: Panda trčala po Zagrepčanki za Inkluzivnu farmu u Hrastovici

Novinar: Antun Petračić
Željko Ivnik – Panda maratonac je iz Zagreba, a nadimak dobio po simpatičnoj
bijelo-crnoj životinji čiji kostim težak osam kilograma ( iz kojeg se slabo vidi, teško
diše i malo čuje) oblači u sportsko-rekreativnim i humanitarnim prigodama
trčanja, bicikliranja i skijanja.
Sredinom prosinca 2019. Panda je u visokoj zgradi Zagrepčanke u Savskoj cesti
41. odradio disciplinu 107 trčanja – uspona na 25 katova sa 52.430 stepenica za
pribavljanje sredstava Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko – moslavačke
županije, sjedištem u Petrinji. Prikupljenih 66.299 kuna namijenjeno je
financiranju krova buduće Inkluzivne farme u Hrastovici, zamišljene kao Centra za
boravak i neovisno življenje djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s
invaliditetom.

Ovaj projekt i dobrota Pande, zanimljiv su socijalni primjer za pohvalu razgranate
djelatnosti UOSI SMŽ, koja je protekli vikend održala svoju redovnu izvještajnu
skupštinu za 2019. Godina je ocijenjena uspješnijom nego ona 2018., proširene
su vrste skrbi, pomaganja i broja korisnika, ali ni lani Udruga nije uspjela ući u
Hrvatsku mrežu socijalnih davatelja usluga, što nije izgledno ni ove 2020., ali se od
nakane ne odustaje.
Administrativno im je adresa u Petrinji, ali radno rasprostranjeni na Sisak, Glinu i
Novsku, a lani su zbirno napisana, odrađena u partnerstvu i prijavljena za
realizaciju 33 projekta s prihodom od 3.337. 151 kune.
Imaju 257 članova, prošle godine 33 novoupisana, među njima 24 djece i osoba
s teškoćama u razvoju i invaliditetom. Terapija senzorne medicine obavlja se u
Sobi čuda u Sisku, radna terapija u tri kabineta u Petrinji i Sisku, projektne,
programske, volonterske aktivnosti i druge stručne usluge nude se i korisnicima s
područja Gline i Novske, stotinu vrijednih volontera odradilo je 1727 sati
projektnih i humanitarnih aktivnosti, lani su bila 46 stalno zaposlena, a restrikcije
financiranja, prekid ili završetak nekih projekata ove godine svelo na 27 takvih
osoba.
-U Maloj kući u Petrinji, Sobi čuda u Sisku, uredima u Glini i Novskoj, na Inkluzivnoj
farmi u Hrastovici, keramičkom ateljeu Glinena priča, te iz administrativnog ureda
u Petrinji nudimo različite projekte usluge i aktivnosti, što je poseban značaj
Udruge jer radimo na kontinuiranom i inovativnom razvoju socijalnih usluga u
Sisačko moslavačkoj županiji – uz detaljna objašnjenja izvješća za 2019. navele
su predsjednica Dijana Smajo, izvršna direktorica Aleksandra Milković, voditeljica
financijsko – administrativne službe Manda Šalić i predsjednica Nadzornog odbora
Sanja Lovrenović.
Sva izvješća objavljena su u posebnoj brošuri ( tiskat će je i na engleskom jeziku),
a na mrežnoj stranici Udruge vidljiv je njihov cjelokupan Strateški plan od 2021.
do 2024.. Taj je dokument Skupština jednoglasno usvojila, a jednako proširila i
Statut, unošenjem registracije gospodarske djelatnosti i definiranja pružanja
radnih i senzorskih terapeutskih usluga.
U vodstvu udruge obavljene su izmjene: u Upravni odbor ušla je Lana Vanić, a
umjesto dosadašnje potpredsjednice Ane Alapić sada je zamjenik Silvio
Radošević.
U ime Grada Petrinje daljnju potporu ovoj Udruzi najavio je gost Skupštine,
izaslanik gradonačelnika, potpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Bušić.

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here