U Maloj dvorani Hrvatskog doma 14. srpnja 2020. uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, održana je 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. Nakon usvajanja skraćenih zapisnika s 34., 35. i 36. sjednice Gradskog vijeća i Aktualnog sata usvojene su sljedeće točke dnevnog reda:
04. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje 01. srpnja – 31.
prosinca 2019. godine
05. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja komunalnog trgovačkog
društva Komunalac Petrinja d.o.o. Petrinja za 2019. godinu
06. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Petrinje za
2018/2019. godinu
07. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada
Petrinje (izgrađene svlačionice s pratećim sadržajima, pomoćnim igralištem i dječjim
igralištem Češko selo, čest. kat. broj 6086/1, k.o. Petrinja)
08. Prijedlog Odluke o poništenju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje
(objekt u Punatu, ulica Pod topol 25 – kat.č. broj 8435, k.o. Punat)
09. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Grada Petrinje za 2020. godinu.
10. Prijedlog Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za
čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Petrinje (medicinske
sestre i liječnici obiteljske medicine)
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Gradske uprave Grada Petrinje.
12. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada Petrinje koji profesionalno obnašaju svoju dužnost.
13. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje komunalnih vodnih građevina u vlasništvu
Grada Petrinje u Poslovnoj zoni Mošćenica – Poljana.
14. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Petrinje
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Petrinje
17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi I.
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Slatina“ (UPU – 10) u Petrinji
18. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju na upravljanje i korištenje
nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (zgrada i dvorište izgrađena na čest. kat. broj
89671, k.o. Petrinja) u Petrinji, Sisačka ulica 87

 

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here