Komunalac Petrinja d.o.o. kreće s pilot projektom odvoza biootpada od mjeseca kolovoza

Od kolovoza će biti pojačan i odvoz razvrstanog otpada na način da će se spremnici za plastiku (žuta kanta) i spremnici za papir (plava kanta) odvoziti jednom mjesečno.

Pilot projekt odvoza biootpada će se provoditi na gradskom području Grada Petrinje na način da se isti odvozi jednom tjedno, a popis ulica sa danom odvoza nalazi se u letku u prilogu.

Korisnici koji su zadužili spremnike za biootpad (smeđa kanta) biootpad će odlagati u smeđe spremnike, a stambenim zgradama će se tokom ovog i sljedećeg tjedna podijeliti kontejneri za biootpad o čemu će predstavnici zgrada biti pravodobno obaviješteni. Stambenim zgradama s manjim brojem korisnika bit će dodijeljeni spremnici – smeđe kante.

Način razvrstavanja biootpada opisan je u letku u prilogu. Molimo vas da u spremnike odlažete isključivo otpad koji je naveden na letku. U spremnike je zabranjeno odlagati miješani komunalni otpad, plastiku, metal, staklo i sl.

Molimo sve korisnike koji nisu ispunili Izjavu o načinu korištenja javne usluge ili ako istu žele promijeniti, da istu popune i vrate u Komunalac Petrinja d.o.o. Izjava je dostupna na web stranici i/378/obavijesti/prikupljanje-komunalnog-otpada/

Za više informacija, obratite se našim referentima na 044/527-432

 

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here