Zoom pitanja i odgovori: O asfaltiranju Kučerine i Ulice Gromova, zašto su smijenjeni direktori Privrede, o cijeni vrtića….

Gradsko vijeće Grada Petrinje započelo je svoju 40. sjednicu putem video veze on-line putem aplikacije Zoom zbog epidemioloških mjera koje su na snazi u RH.
Tijekom aktualnog sata pitanja su postavljali sljedeći vijećnici ; Željko Tonković pitao je još jednom postoji li mogućnost da petrinjsko poduzeće Privreda korigira cijene priključaka te navodi primjer Valpova gdje je cijena priključka od 1800 do 1950 kuna te u što je utrošeno 327.000 kn vijećničkih naknada koje su od veljače 2020. do danas trebale biti isplaćene gradskim vijećnicima, a zbog trenutnih mjera vezanih za pandemiju covid-19.
Gradonačelnik Darinko Dumbović je istaknuo „Ja se prije svega zahvaljujem na vašoj brizi za sve kategorije društva, pogotovo kada pogledamo kako i na koji način živi naš ruralni dio grada Petrinje, ali i svi ostali. Te primjere dobre prakse ćemo nastojati uvažiti. Što se tiče ovog pitanja, gledajući na sam dio što su vijećnici također dali sve od sebe i donijeli odluku, mi nismo na tom istom Vijeću donijeli odluku u koja sredstva će se to konkretno to potrošiti. Pošto pitanje je, ne mogu reći toliko složeno, ali u svakom slučaju zahtjeva određeno poštovanje da vam dam odgovor u pisanom obliku“, odgovorio je petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović.
Vijećnik Petar Ćosić je postavio pitanje koji su stvarni razlozi smjene dva direktora petrinjskog poduzeća Privreda u vremenskom razmaku manjem od dvije godine, kao što je postavio pitanje kada će Ulica Gromova i Ulica Otona Kučere, nakon Aglomeracije, u potpunosti biti sanirane i asfaltirane u punom profilu.
„Kada su u pitanju direktori, jedan i drugi, to se radilo prije svega iz koncepcijskih razloga i mislim da ja kao gradonačelnik, kao Skupština i kao najodgovornija osoba odgovaram za taj dio poslova naših direktora. Meni je jako žao što se to može zloupotrijebiti na neki način u političke svrhe, međutim uvijek ima boljih i mislim da u tom dijelu ne treba puno obrazlagati. Bili su samo koncepcijski razlozi. Jedan i drugi su dobri stručnjaci, posebice gospodin Zechner koji sigurno kao građevinac dobro dođe, ali kada su u pitanju ekonomska i financijska pitanja, za mene je imao direktor Čavić prednost“, odgovorio je Dumbović.
Govoreći o Ulici Gromova i Otona Kučere, gradonačelnik Dumbović podsjeća kako su to županijske ceste. Dodaje kako za asfaltiranje Kučerine ulice u punom profilu, Grad sufinancira 100 tisuća kuna projektnu dokumentaciju. „Na nama je da zajednički stvorimo dobre uvjete, da vratimo ceste, i županijske i državne i naše lokalne, u prvobitno stanje. Od 200 i nešto tisuća metara kvadratnih, dobio sam prekjučer informaciju, 175 tisuća metara kvadratnih, skoro 80 posto grada Petrinje iz Aglomeracije je asfaltirano. Sada čekamo bolje vrijeme i svakodnevno ćemo raditi na pripremi“, odgovorio je između ostaloga Dumbović.
Vijećnica Anita Begić Hadžipašić je postavila pitanje u kojoj je fazi projektiranje središnjeg groblja Sveti Benedikt, posebice onaj dio groblja predviđen za ukop Bošnjaka. Gradonačelnik Dumbović je podsjetio kako je do sada u groblje Sveti Benedik uloženo bliže pet milijuna kuna, a odgovor na pitanje vijećnice dala je Vera Kaurin, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti.
„Grad Petrinja radi na projektnoj dokumentaciji vezano za groblja, prvenstveno za groblje Sveti Benedikt. Već smo ugovorili izradu dijela projektne dokumentacije, obuhvat se ne odnosi samo na postojeće groblje, već sve ono što je prostornim planom obuhvaćeno oznakom, što je namjena groblja. Isto tako prostornim planom je predviđeno da moramo napraviti urbanistički plan uređenja, što je isto u pripremi. To je jedan postupak koji prethodi samom građenju, a to je priprema sve projektne dokumentacije i mi smo u fazi pripreme te dokumentacije. Već smo imali jedno izlaganje dijela idejnog rješenja, za ostalo se pripremamo. Dio čestica koje se nalaze unutar tog obuhvata, za njih je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose, taj postupak je isto tako pokrenut tako da za sve faze smo pokrenuli postupke, kada budu pripremljeni oni će biti izloženi tako da javnost bude upoznata sa svim tim“, rekla je Kaurin.
Vijećnica Magdalena Komes pitala je postoji li mogućnost smanjena mjesečne cijene vrtića obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i činjenice da su djeca kod kuće s roditeljima. Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović je podsjetio kako je Grad u vrtiće uložio bliže 20 milijuna kuna.
„Ja moram naglasiti da u prvih devet mjeseci u Gradskom proračunu ima 9 milijuna kuna manje novaca gdje smo dobili od Vlade Republike Hrvatske, kada su u pitanju financijska sredstva. Normalno da kada bi imali ta ista financijska sredstva, kao gradonačelnik bi dao prijedlog da u Petrinji bude besplatan vrtić. Kada sljedeća godina prođe sa COVID-om, možemo razgovarati o punjenju proračuna i da neke odluke donesemo u interesu svih građana, sve djece, jer volim ponavljati i ponavljam da smo Grad prijatelj djece i da smo izuzetno puno napravili za našu djecu, za razliku od onih koji nisu do sada napravili ni jednu njihaljku“, rekao je Dumbović.
Na pitanje vijećnice Komes na koji način će javnost biti izvještena o odlukama koje će biti usvojene na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, gradonačelnik Dumbović je odgovorio kako će odgovor na to pitanje dobiti u pisanom obliku.
Vijećnik Mihael Jurić je postavio pitanje o problemu spajanja Selišta na pročistač. „Ono što je cilj, zajednički cilj na kraju, da ishodujemo lokacijsku i građevinsku dozvolu koja je sada upravo u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i imovine kod ministra Horvata, s kojim sam bio u komunikaciji, i mislim da ćemo krajem 12.mjeseca dobiti građevinsku dozvolu i da će se na proljeće sigurno pročistač početi graditi. Mi ćemo nastojati da svaka cjelina i sve dozvole, jedna po jedna dobiva tehnički prijem i sve ono što nas čeka u projektu da bi ga mogli završiti“, kazao je Dumbović.
Jurić je također postavio pitanje vezano za igralište u Vatrogasnoj ulici, uz pohvalu, kazao je kako se na igralištu u sitne sate okupljaju mladi, kao što je upozorio da je zaštitna ograda niska te lopta malo-malo završi u obližnjim dvorištima. Gradonačelnik Dumbović je kazao kako će riješiti navedene probleme s kojima je upoznat.

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here