U ponedjeljak, 16. studenoga 2020. godine putem video veze održana je 40. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. Nakon usvajanja skraćenog zapisnika te aktualnog sata, usvojene su sljedeće točke dnevnog reda:
-Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa Savjeta mladih Grada Petrinje sa financijskim planom za 2021. godinu.
-Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana POU Hrvatski dom Petrinja za 2021. godinu.
-Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2021. godinu.
-Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2020./2021. i Financijskog plana Dječjeg vrtića Petrinjčica Petrinja za 2021. godinu.
-Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2021. godinu
– Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2021. godinu.
– Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Petrinje za 2021. godinu.
– Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2021. godinu.
– Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2021. godinu.
– Prijedlog Odluke o financijskoj potpori za novorođenu djecu u 2021. godini.
– Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2021. godinu.
– Prijedlog Odluke o određivanju deficitarnih zanimanja za akademsku 2020/2021. godinu.
– Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Javne ustanove Centar za šljivu i kesten za 2021. godinu.
– Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada Petrinjeza 2021. godinu.
– Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i financijskog plana s Programom održavanja gradske imovine trgovačkog društva Poslovne zone Petrinja za 2021. godinu.
– Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Javne ustanove Petrinjske razvojne agencije – PETRA za 2021. godinu.
– Prijedlog Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2021. godinu.
– Prijedlog Programa prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje za 2021. godinu.
Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području Grada Petrinje u 2021. godini.
– Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Grada Petrinje za 2021. godinu.
-Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu.
– Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
– Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
– Prijedlog Plana rada komunalnih i drugih djelatnosti na području Grada Petrinje komunalnog poduzeća “Komunalac Petrinja” d.o.o. za 2021. godinu.
– Prijedlog Plana rada “Privrede” d.o.o. Petrinja za 2021. godinu (neposredno održavanje urbane oborinske odvodnje na području Grada Petrinje).
– Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje za 2021. godinu.
-Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje za 2021. godinu.
– Prijedlog Programa utroška sredstava doprinosa za šume za 2021. godinu.
– Prijedlog Proračuna Grada Petrinje za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
– Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2021. godinu.
– Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Petrinje za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
– Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića “Petrinjčica” Petrinja.
– Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Petrinjčica” Petrinja.
– Prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničke zone Mala Gorica.
– Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine Ekološki centar “Vrata Zrinske gore” u vlasništvu Grada Petrinje trgovačkom društvu “Poslovne zone Petrinja”d.o.o.
– Prijedlog Odluke o izradi UPU Gospodarske zone “Podrušinovec” u Maloj Gorici (UPU-15).
– Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje dijela groblja na području Grada Petrinje komunalnom poduzeću Komunalac Petrinja d.o.o. Petrinja.
– Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za podizanje spomen obilježja hrvatskim braniteljima u Nebojanu.
-Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje Komunalac Petrinja d.o.o. Petrinja.
– Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Petrinje.
– Prijedlog Odluke o proglašenju Dana hrvatskih branitelja Grada Petrinje.
– Zaključak o primanju na znanje pisma namjere tvrtke Archea New Energy GmBH za izgradnju kompostane s bioplinskim postrojenjem
– Prijedlog odluke o namjeri prijenosa osnivačkih prava Grada Petrinje nad javnom ustanovom Centar za šljivu i kesten na privatnog partnera

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here