Naziv projekta: Razvoj poslovanja i konkurentnosti poduzeća kroz osnaživanje izdavačkih djelatnosti
Kod projekta: KK.08.2.1.10.0038
Naziv korisnika: STRIŽAK d.o.o.
Kratki opis projekta, njegovih ciljeva i rezultata:
Projekt je direktno usmjeren na osnaživanje kapaciteta poduzeća za obavljanje djelatnosti iz domene izdavačke djelatnosti te unutar
djelovanja internetskog portala u sklopu redovnog poslovanja poduzeća. Provedbom Projekta poduzeće će postati konkurentnije u
području djelatnosti iz domene izdavačke djelatnosti te unutar djelovanja internetskog portala što će djelovati na postizanje boljih
poslovnih rezultata uz stvaranje preduvjeta za stabilne poslovne uvjete i nastavak uspješnog tržišnog djelovanja
Realizacija ciljeva Projekta je vidljiva kroz rezultate Projekta u obliku printer i dvije kamere iz ulaganja i aktivnosti Projekta koji se
koriste u redovnom poslovanju obrta Korisnika.
Ranije navedeni printer i dvije kamere iz ulaganja i aktivnosti Projekta koristit će se u redovnom poslovanju poduzeća Korisnika u
sklopu djelatnosti izdavačke djelatnosti te unutar djelovanja internetskog portala a u svrhu tržišnog rasta i razvoja poslovanja što
ukazuje na direktan utjecaj na definirane krajnje korisnike Projekta (poduzeće Korisnik, zaposlenici poduzeća i klijenti koji imaju
direktan doticaj sa opremom- printer i dvije kamere iz Projekta) te također i utjecaj na ciljnu skupinu (poduzetništvo u Gradu
Petrinje) koje se razvija kroz pojedinačno razvijanje poslovnog subjekta na području Grada Petrinje.
Ukupna vrijednost projekta: 50.645,83 HRK
EU sufinanciranje projekta: 43.048,95 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 21.06.2018. – 01.11.2020.
Kontakt osoba za više informacija o Projektu:
Milenko Strižak, direktor poduzeća
e-mail adresa: milenko.strizak@gmail.com

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here