Sukladno Odluci o proglašenju prirodne nepogode – potres od 09. veljače 2021. godine, proglašena je prirodna nepogoda – potres na području Grada Petrinje. Pozivaju se građani, pravne osobe, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Petrinje koji su pretrpjeli štetu od potresa na poljoprivrednim zemljištima, poljoprivrednim gospodarskim zgradama, poljoprivrednim gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi te biljnoj i stočarskoj proizvodnji, da istu prijave ispunjavanjem obrasca za prijavu štete zaključno sa srijedom 03. ožujak 2021. godine.
U slučaju da prijavljujete štetu za oštećene gospodarske zgrade:
U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja objekti moraju biti u vašem vlasništvu te zakonito izgrađeni ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina.
U slučaju da prijavljujete štetu za stradale domaće životinje (osnovno stado/matično jato peradi):
U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja životinje moraju biti upisane u jedan od slijedećih registara: Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji registar kopitara, evidenciju pčelara i pčelinjaka, uzgojnu knjigu matica pčela odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara.
U slučaju da prijavljujete štetu za uništeno poljoprivredno zemljište:
Do trenutka podnošenja zahtjeva površine moraju biti registrirane u ARKOD sustavu ili upisane u Upisniku poljoprivrednika.
U slučaju da prijavljujete štetu za uništene strojeve i gospodarska vozila:
U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja strojevi i gospodarska vozila moraju biti registrirani i u vašem vlasništvu. Iznimno za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji morate dokazati vlasništvo u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.
Prijavitelji štete obrasce mogu preuzeti na web stranici Grada Petrinje na sljedećem linku: https://petrinja.hr/…/prijava-stete-od-potresa-za…/…
na ulazu u dvorište privremene Gradske Uprave, Ulica Braće Hanžek 19 u Petrinji i u prostorijama nove zgrade „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“ – DIC u Prnjavor Čuntiću 1b.
Popunjeni obrasci mogu se poslati putem e-maila na adresu: prijava.steta@petrinja.hr
ili
putem pošte na adresu: GRAD PETRINJA, Ulica Braće Hanžek 19, 44250 Petrinja
ili
osobno na sljedećim lokacijama: Ulica Braće Hanžek 19 u Petrinji i Prnjavor Čuntiću 1b (zgrada DIC-a).

Ukoliko Vam se svidio članak, lajkajte, dijelite, komentirajte...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here